بهبود عملکرد و افزایش بهره وری شناور، با تعیین ساختار سازمانی و مدیریت نیروی انسانی

بهبود عملکرد و افزایش بهره وری شناور، با تعیین ساختار سازمانی و مدیریت نیروی انسانی
مدیریت خدمه شناور   انتخاب خدمه کارآمد و متخصص از خدمه قبلی کشتی بر اساس امتیازات و آگاهی از تاریخچه عملکرد فرد و وضعیت کاری خدمه و تشکیل تیم اجرایی حرفه ای و یکپارچگی تیم کاری همواره یکی از دغدغه های سازمان های دریایی بوده است. خدمه کشتی با علم بر رصد شدن توسط سمت های بالادستی و امید به دریافت پاداش و احتمال ترفیع درجه حقوقی یا سمت کاری …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها