چرا استفاده از نرم افزار مدیریت خدمه کشتی ضروریست؟

طبق بررسی های صورت پذیرفته طی 8 سال گذشته، چالش های شناسایی شده در بخش خدمه کشتی و تیم مدیریت ناوگان کشتی ها موارد زیر مشاهده گردید:

 

 

نرم افزار مدیریت خدمه در کشتی
نرم افزار مدیریت خدمه کشتی

 

 

 1. عدم در دسترس بودن 24 ساعته و یا گم شدن اطلاعات شناسایی خدمه، مدارک و سایر مستندات پرونده پرسنلی خدمه کشتی در بازه های زمانی گذشته که باعث مشکلات وزارت کار می گردد.
 2. عدم در دسترس بودن و امکان اضافه یا کم نمودن قراردادها، مدارک و مستندات کرو در هر لحظه و مکان که در صورت عدم وجود در اتاق فرماندهی کشتی می تواند باعث توقیف کشتی شود.
 3. در صورت زیاد بودن تعداد خدمه کشتی، خطای انسانی در محاسبه نفرات آماده به کار عرشه و همچنین آمار خدمه در روز استراحت، باعث بروز مشکلاتی در اقدامات کشتی میگردد. ( یا کار مهمی انجام نمیشه در روز مقرر و یا خدمه مجبورند در روز استراحتشان مشغول کار باشند)
 4. ارزیابی عملکرد خدمه در کشتی سلیقه ای بوده و معیار استاندارد و بررسی چند بعدی وجود ندارد که باعث جایگزینی روابط به جای ضوابط گردیده و ممکن است گروه هایی در کشتی تشکیل شوند و احتمال ربوده شدن کشتی و اسکراب آن در سواحل هند یا پاکستان!
 5. در زمان انتخاب خدمه قبلی امیدواریم فرد منتخب برای قرارداد جدید از وضعیت مناسبی (سبز) طی قرارداد قبل برخوردار باشد که در صورت افزایش تعداد خدمه این تصمیم گیری با تکیه بر حافظه یا احتمالات افراد تصمیم گیرنده دفتر انجام می گردد.
 6. عدم وجود نظام انگیزش خدمه ( پاداش و توبیخ ) روی عرشه کشتی باعث عدم رعایت سلسله مراتب و سرپیچی یا کم کاری افراد در کشتی می شود. همچنین عدم وجود نظام پاداش و توبیخ باعث جدی نگرفتن دستورالعمل ها و عدم امید به رشد و پیشرفت خدمه مستعد و احتمالاً جذب شدن به سیار کشتی ها می گردد.
 7. عدم وجود نظام قراردادهای کشتی باعث اتمام مدت قرارداد یک خدمه و کمبود فرصت برای یافتن جایگزین آن شده و یا احتمال از بین رفتن آرشیو قراردادها به دلایل مختلف وجود دارد.
 8. مکاتبات و درخواست های خدمه به دلیل خطای انسانی ( فراموشی رابط ) به دفتر نرسیده و نارضایتی چند جانبه پدید آید.
 9. آمار حضور و غیاب خدمه  در نتیجه محاسبه حقوق و دستمزد افراد به صورت سیستمی محاسبه نشده و در صورت تبانی افراد روی کشتی مالک دچار هزینه های زیادی در این خصوص می گردد.
 10. فرمانده کشتی پیش از حضور خدمه جدید شناختی از نقاط قوت خدمه جدید نداشته و امیدواریم روابط در راستای انجام فعالیت های روزانه به خوبی تنظیم گردد.
 11. ممکن است زمان اتمام قرارداد خدمه فراموش شود و یا اینکه خدمه درخواست پیاده شدن زودهنگام و یا تمدید مدت قرارداد را داشته باشد در این صورت اگر مشغله فرمانده این موارد را کنترل و هماهنگی لازم با دفتر مدیریت را نداشته باشد تداخل بین افراد به روند اقدامات جاری کشتی صدمه خواهد زد.
 12. عدم امکان گزارش گیری از وضعیت خدمه برای ارائه به PSC، خدمه حاضر بر کشتی در تاریخ های مد نظر و حال، اطلاعات کل خدمه کشتی، کلیه خدمه ای که تا کنون با این کشتی همکاری داشته اند در بازه های زمانی گذشته و انتخاب از میان خوبان آنها و بررسی وضعیت عملکردی هر یک، در هر لحظه و هر مکان.

 

ارزش افزوده نرم افزار مدیریت خدمه کشتی:

 

 • افزایش بهره وری:

    انتخاب خدمه کارآمد و متخصص از خدمه قبلی کشتی بر اساس امتیازات و آگاهی از تاریخچه عملکرد فرد و وضعیت کاری خدمه و تشکیل تیم اجرایی حرفه ای و یکپارچگی تیم کاری در نرم افزار مدیریت خدمه کشتی فراهم شده است.

   خدمه کشتی با علم بر رصد شدن توسط سمت های بالادستی و امید به دریافت پاداش و احتمال ترفیع درجه حقوقی یا سمت کاری با انگیزه بیشتری همکاری و وظایف محوله و دستورات سلسله مراتب را رعایت خواهند نمود که در نتیجه افزایش رضایتمندی خدمه شاهد افزایش چشمگیر بهره وری و انعطاف پذیری افراد کشتی و در غایت آمال به ارتقا سطح فرهنگ سازمانی کشتی دست خواهیم یافت.

   آشنایی قبلی فرمانده از توانایی و رزومه خدمه قبلی فرصت قرار گرفتن خدمه جدید در جایگاه مناسب توسط فرمانده کشتی بوجود می آورد که در نتیجه آن وظایف خدمه با کیفیت بیشتر و متعاقبا رضایتمندی بالاتر خدمه را در پی دارد.

 

 • کاهش هزینه:

   کاهش هزینه آزمون و خطا در خصوص استخدام خدمه جدید با وجود آرشیوی از خدمه گذشته که میتوان با آنها تمدید قرارداد نمود در نرم افزار مدیریت خدمه فراهم شده است.

در صورت در دسترس بودن اطلاعات شناسایی، قرارداد، مدارک و مستندات خدمه، هزینه توقیف کشتی بدلیل وجود مغایرت در اسناد خدمه کشتی پیشگیری و صرفه جویی میشود.

   جلوگیری از تجدید قرارداد با خدمه نامناسب قبلی و عواقب آن

 

 • سهولت کاربران:

    ارسال درخواست های سیستمی مهم و زماندار خدمه به دفتر مدیریت و کسب تکلیف در خصوص آنها بدون وقفه زمانی و از دست رفتن زمان.

دسترسی سریع و آسان به کلیه قراردادها، مدارک، مستندات خدمه کشتی در هر لحظه و مکان

   امکان گزارش گیری سریع و منعطف از ابعاد مختلف خدمه کشتی بر اساس بازه زمانی مورد نیاز و کلیه بخش هایی که دیتای آن موجود باشد و امکان چاپ، دریافت فایل خروجی و همچنین ارسال از طریق ایمیل برای مخاطب خاص.

   محاسبه حقوق و دستمزد خدمه با وجود لیست حضور و غیاب خدمه در بازه زمانی مد نظر

   انجام ارزیابی عملکرد کلیه خدمه کشتی به کمک فرم های استاندارد و متناسب با سیاست های مدیریت و مالک کشتی

برای اطلاعات بیش تر به صفحه ی اینستاگرام ما مراجعه کنید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها