چگونه یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات میتواند آمار هزینه های تعمیراتی را کاهش دهد و در سطح بهینه نگه دارد؟

کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات شناور با کمک نرم افزارهای مدیریت کشتی

از دیدگاه علم نگهداری، نگهداری باید از طریق یک برنامه ریزی و جدول منظم و مدون مدیریت شود.

شما می توانید به کمک نیروی انسانی به کنترل تجهیزات و ماشین آلات تولیدی بپردازید که در این صورت خطای انسانی ممکن است شما را در رابطه با مشخص کردن هزینه چرخه عمر، مشخص کردن کارکنان نگهداری و تعمیرات با مهارت بالا، تعیین حیطه کاری، اولویت بندی کارها،  اجرا برنامه های نت، آماده بودن به موقع مواد و قطعات یدکی و یا حتی صحت اطلاعات و آرشیو فنی دچار مشکل نماید و باعث از دست رفتن زمان و صرف هزینه بسیار بگردد.

 

 

افزایش حجم اطلاعات در واحد های نگهداری و تعمیرات و لزوم بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیاز ما به مکانیزه کردن را در امر نت بیش از پیش نمایان می سازد. امکان استفاده از نمودار های پارتو، نیاز به فیلتراسیون روی اطلاعات و نیاز به دسته بندی اطلاعات از مهم ترین عواملی هستند که نیاز شما به وجود اتوماسیون را ملموس می کند.

یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات با استفاده از تجزیه و تحلیلات سیستمی، آمار صحیحی از هزینه های نگهداری و تعمیرات داده و می تواند هزینه های تعمیراتی را 20 تا 30 درصد کاهش داده و آن را در سطح بهینه نگه دارد.

اهداف اصلی یک سیستم نگهداری و تعمیرات 

 • بیشینه کردن دوره عمر مفید تجهیزات و ماشین آلات
 • بیشینه کردن قابلیت اطمینان تجهیزات و ماشین آلات 
 • بیشینه کردن کارایی کل تجهیزات
 • کمینه کردن تعمیرات اتفاقی تجهیزات و ماشین آلات
 • کمینه کردن هزینه های توقفات خطوط تولید بر اثر خرابیهای دستگاه

نرم افزار جامع مدیریت شناور سی مستر، ارزیابی جامع و کاملی را بر اساس فاکتورهای زیر برای مدیریت نت در نظر گرفته تا با کمک این فاکتور ها بتوانید در زمان و بودجه ی خود صرفه جویی نمایید. این اطلاعات شامل:

 • ثبت تاریخچه تجهیزات و امکان دسترسی سریع به این اطلاعات
 • ثبت نگهداری و تعمیرات مورد نیاز و دسته بندی فعالیت های نگهداری
 • مدیریت قطعات یدکی
 • مشخص نمودن مراحل کار، روش های نگهداری پیش بینانه،کنترل وضعیت و تست کارایی
 • مشخص نمودن برنامه نگهداری تجهیزات، نگهداری پیشگیرانه و نگهداری جبرانی 
 • مشخص نمودن پروژه های ضروری، زمانبندی و اولویت بندی نگهداری های پیشگیرانه
 •  مشخص نمودن عملکرد و برنامه ریزی برای انجام امورات دستگاه ها و تجهیزات
 • زمانبندی و کنترل بودجه به کمک گزارشات
 • مشخص نمودن بازده منابع به صورت نمودار و KPI
 • مشخص نمودن تکمیل کار توسط بخش نگهداری، پیمانکاری و یا ترکیبی از هر دو آن ها
 • تاریخ تکمیل کار و یادداشتهای خاص (لیست تمامی پروژه های تکمیلی که بر اساس تاریخ انجام آن ها مرتب شده اند، به عنوان بخشی از برنامه بازبینی محسوب می شوند.
 • تاریخ تکمیل پروژه ها

 

 

شما به کمک سی مستر می توانید علاوه بر بررسی عملیات نت، عملکرد پرسنل را سنجیده و با بررسی آماری در مورد دوباره کاریها، امکان کنترل موجودی انبار قطعات یدکی و تعریف حداقل موجودی و نقطه سفارش قطعات یدکی، در زمان و هزینه های جاری خود صرفه جویی نمایید.

همچنین شما میتوانید به کمک ماژول نگهداری و تعمیر سی مستر، علل خرابی، و علل تاخیر در انجام فعالیتها را ثبت کرده و با دسته بندی عیوب و زمان توقف ناشی از هر عیب علل شکست را دریافته و از کار افتادگی یا فرسایش یک قطعه جلوگیری نمایید.

یکی از مزایای سیستم سی مستر، امکان گزارش گیری از روند عملکرد یک دستگاه در دوره ای که روند مورد نظر، عملکرد مطلوب را نشان نمیدهد میباشد. شما به کمک این سیستم می توانید فایل فنی مشخصات ماشین آلات و حتی نقشه های قطعات ماشین را نگهداری نموده و سیستم، خود به خود این اطلاعات را با ماژول مدیریت سفارشات و انبار انطباق داده و در صورت کمبود قطعات یا نیاز به تعویض آن، شما را زودتر آگاه خواهد ساخت. 

از آن جایی که صرف زمان برای جمع آوری و نگهداری این اطلاعات بسیار زیاد است و گاها صحت و درستی این اطلاعات مجهول است، بدون استناد به اطلاعات  یک سیستم هوشمند، محاسبه هزینه های نگهداری و تعمیر و هزینه های جاری بسیار دشوار خواهد بود. ثبت تاریخچه نگهداری و تعمیرات، ثبت قطعات یدکی و امکان گزارش گیری، به شما این امکان را خواهد داد تا وسعت دید خود را گسترش داده و با برنامه ریزی بهینه سقف هزینه های خود را به مراتب کاهش دهید.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید به اینستاگرام و صفحه لینکدین ما مراجعه نمایید.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها