سرکار خانم یسری حویزاوی
سفیر سازمان بین المللی دریانوردی در ایران

سفیر حسن نیت دریایی سازمان بین المللی دریانوردی IMO

سفیر حسن نیت دریایی سازمان بین المللی دریانوردی

سر کار خانم یسری حویزاوی سفیر کنونی IMO از سال 2020 میلادی در ایران هستند.

از وظایف سفیر IMO در هر کشور بازیگر اصلی نقش مدافع و سخنگوی مشاغل دریایی است.

ایشان مدیر عامل فعلی شرکت دانش بنیان، اطلس راهبر دریا هستند

 از سوابق علمی و سوابق کاری ایشان میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

مدیر عامل شرکت دانش بنیان اطلس راهبر دریا از سال 1392

دکترای مدیریت کسب و کار DBA با 15 سال تجربه تخصصی و عملیاتی خدمات دریایی

طراحی و توسعه اولین سیستم یکپارچه مدیریت کشتی با برند SEA MASTER دارای تاییدیه از موسسه رده بند (DNV-GL)

نماینده انجمن دریانوردی ایران در اجلاس ILO در سال 2018

نماینده بانوان دریانورد در اجلاس CGT فرانسه سال 2019

بنیانگذار و محقق طرح خدمات روانشناسی برای دریانوردان

طرح دوره های آموزشی تخصصی در حوزه های مختلف دریایی از قبیل
​​​​​​​ DPA، بیمه های دریایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری، حقوق دریایی، بازرگانی و چارتینگ کشتی


لینک معرفی رسمی سفیر ایران

سازمان بین المللی دریانوردی IMO

تاریخچه و معرفی:

IMO مخفف کلمه INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (سازمان بین المللی دریایی و دریانوردی)
یک آژانس تخصصی از اعضای اصلی سازمان ملل متحد 
و مسئول تنظیم قوانین حمل و نقل صنایع دریایی می باشد


اهداف و وظایف:

در مورد اعضای سازمان بین المللی دریانوردی:

دست آوردهای سازمان بین المللی دریانوردی:​​​​​​​

لینک سازمان بین المللی دریانورد

سازمان بنادر و دریانوردی ایران PMO

تاریخچه و معرفی:

اهداف و وظایف:
در ایران ، سازمان بنادر و دریا نوردی ، اعمال حاکمیت دریایی کشور را دنبال میکند
تاکید اصلی این سازمان بر ایمنی ، امنیت دریانوردی و حفظ محیط زیست دریایی می باشد

ادارات تابعه سازمان و وظایف آنها:

بنادر ایران
بازرسی بنادر و شناورها

دست آوردهای سازمان بین المللی دریانوردی:

لینک سازمان بنادر و دریانوردی ایران