فرم اطلاعات اولیه متقاضیان 

ما آماده ارائه خدمات و محصولات به شما هستیم


با تکمیل اطلاعات زیر در ارائه خدمات بهتر مارا یاری فرمایید

چه تعداد کاربر از کشتی شما استفاده میکند ؟

شما مایل به استفاده از چه ماژولی میباشید؟

ثبت
نوع برقرراری ارتباط در سیستم شما به چه صورتی انجام میشود ؟

هدف شما از استفاده از نرم افزارهای مدیریتی در سیستم های جامع شناوری چیست ؟

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.