​خدمات فن آوری اطلاعات دریایی

​شرکت دانش بنیان اطلس راهبر دریا، با هدف ارائه خدمات دریایی و ارائه راهکار های سینماتیک به منظور مدیریت بهینه شناور ها تشکیل گردیده است.
شرکت اطلس راهبر دریا با بررسی فرآیند های کاری شرکت های کشتیرانی و وابسته به صنایع دریایی، نسبت به بررسی وضعیت مطلوب و مکانیزه پرداخته و سیستمی مطابق با نیازمندیها و به منظور رفع چالش شرکت ها، ارائه مینماید.
گردآوری کارشناسان متخصص دریایی و IT و بهره گیری از دانش آنها، بهترین راه برای بهبود کیفیت صنایع دریایی و گامی موثر جهت جهانی شدن شرکت های کشتیرانی است.
درخواست مشاوره
​اجرای پروژه های فناوری اطلاعات دریایی شامل:
​​سیستم تعمیر و نگهداری شناور ها

سیستم های مدیریت یکپارچه شناور

سیستم های مانیتورینگ شناور

سیستم های رهگیری ها کالای کشتی ها

سیستم کنترل سوخت

سیستم کنترل مانیتورینگ

نصب، data base building و راهسازی سیستم های مدیریت یکپارچه شناور

​​تجارب کاری اطلس راهبر دریا

همکاری با شرکت رال آفشور برای نصب و پیاده سازی نرم افزار مدیریت یکپارچه شناور و راه اندازی سیستم PMS برای 1  شناور تانکر

همکاری با شرکت توپاز مارین برای نصب و پیاده سازی نرم افزار مدیریت یکپارچه شناور و راه اندازی سیستم PMS برای 3  شناور تانکر

همکاری با شرکت مروارید پارسیان کیش برای نصب و پیاده سازی نرم افزار مدیریت یکپارچه شناور و راه اندازی سیستم  برای 17 شناور آفشور

همکاری با شرکت TBN برای نصب و پیاده سازی نرم افزار مدیریت یکپارچه شناور و راه اندازی سیستم  برای 6 شناور تانکر

همکاری با شرکت CHOLAGAS برای نصب و پیاده سازی نرم افزار مدیریت یکپارچه شناور و راه اندازی سیستم  برای 3 شناور تانکر

​​​​​کسب اطلاعات

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا درخواست اجاره شناور ، لطفا فرم زیر را تکمیل کنید و یا در صورت نیاز با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

             تلفن تماس:02122021676                داخلی: 104