چگونه یک سیستم نگهداری و تعمیرات (PMS) باعث افزایش سرمایه شما خواهد شد؟

از نتایج اداره سیستم به این نحو (نگهداری و تعمیر) کاهش اتلاف سرمایه و هزینه های بی ثمر ، کاهش یاس و ناامیدی حاکم بر فضای کاری ، کاهش بی برنامگی و عملکرد واکنشی و مقطعی در بخش نگهداری میباشد .
ادامه مطلب

وضعیت نا بسامان بدنه کشتی، چه تاثیری بر مصرف سوخت خواهد گذاشت؟ راه حل مناسب برای کاهش میزان مصرف سوخت چیست؟

چرا شرکت های حمل و نقل نیاز به پوشش ضد آب (antifouling) دارند ؟ اگر بدنه ی کشتی در وضعیت بدی باشد چقدر سوخت از دست خواهند داد ؟ استفاده از یک پوشش ویژه و تعمیر منظم از بدنه برای مبارزه با مسدود شدن  قسمت زیر آب کشتی با جلبک و پوسته، عملی پرهزینه است. با توجه به کیفیت پایین پوشش های ضد آبی، شرکت های حمل نقل، ممکن است …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها